Prov ekologi och evolution (Betygsnivå E) NAMN

advertisement
Prov ekologi och evolution (Betygsnivå E)
NAMN:………………………………Klass:………
1. Vad är ett rovdjur?
2. Titta in i terrariet. Rita av minst tre djurarter du ser där inne. Beskriv vad som finns där
inne och hitta exempel på konsumenter, producenter, nedbrytare
3. Hur gör djur när de ska få barn? Ge två exempel
4. Vem i ett ekosystem är det som är kung, alltså som inte har några fiender?
5. Vad händer med ett bananskal som du slänger i naturen?
6. Skriv tre saker vi får från naturen som inte kostar något.
1. Vad är ett ekosystems bärkraft? Ledtråd: Vad gör de vandrande pinnarna om vi fortsätter
mata och vattna dem?
2. Förklara vad som hände med människorna på påskön när alla träden höggs ner.
3. Kan jorden överleva utan människan eller kommer alla djur dö ut när de inte får mat av oss?
Vad händer i bilden?
4. Vad hände med åkerjorden när människorna hade huggit ner alla träden på påskön? Det
händer för övrigt i tropisk regnskog nuförtiden.
5. Vad påverkar hur många vandrande pinnar som får plats i terrariet?
6. Varför ser vi så olika ut på jorden om vi alla är släkt med varandra långt bak i tiden?
7. Vargen äter älgar, Leoparder äter apor. Skriv tre andra par som du vet om. Skriv också om
vilken typ av konsument djuren är.
Download