Ekosystem regnskog

advertisement
Ekosystem regnskog
Några producenter som lever i regnskogen: orkidéer, ormbunkar,
lianer osv.
Några konsumenter som lever i regnskogen: myrslok, sengångare,
harpyan, tempelhuggare, fladdermus osv.
Några destruenter som lever i regnskogen: hoppstjärtar, och olika
svampar osv.
I ett ekosystem innehåller även sådant som inte lever, i regnskogen
finns de: värme, högfuktighet, ganska mörkt, dålig jord osv.
En näringskedja i regnskogen
är tillexempel: Ett träd blir
nedbrutet av termiter som blir
uppätna av en skorpion som
blir uppäten av en tukan.
En livscykel i regnskogen är
tillexmpel: En tukan föds,
växer, blir stor, hittar någon att
para sig med, föder ungar, dör.
Fakta om tukanen: Den är en känd fågelart som är hyfsat stor. Man
kan se om dom är man eller kvinna genom att titta på färgen på
näbben. På Amazonas flodens stränder hittar de mineraler som
hjälper till att bryta ner gifter de fått från de frön de livnär sig på.
Anpassning: Många djur har lärt sig att jaga på natten för att undvika
sina fiender.
Växterna växer upp på andra växter för att få solljus för att överleva.
Download