Geografi 7 1. Vad kallas den breddgrad som delar jordklotet i två lika

advertisement
Geografi 7
Sidor 10 – 29
1. Vad kallas den breddgrad som delar jordklotet i två lika stora halvor?
Ekvatorn
2. Hur många breddgrad finns det?
Totalt 180
3. Hur många längdgrader finns det?
Totalt 360
4. Till vad används gradnätet? Vilka är de fyra väderstrecken?
Till att kunna säga exakt var en plats ligger. väderstreck: Norr, söder, väster och
öster .
5. Vad är en karta?
En bild som visar var platser ligger. Lander ligger, berg ligger.
6. Vad är en digital karta?
Det är en karta som du kan använda i din mobil eller dator. En elektroniskkarta.
7. Hur stor del av en jordens yta är hav?
Mer än 70%.
8. Hur stor del av en människa består av vatten?
Ungefär 65%.
1
9. Till vad behöver vi vatten, tror du?
För att överleva t.ex vi dricker, odlar, till hygien, till djuren men även till resa och
transportera varor etc.
10.
Vilka är de tre stora oceanerna?
Stilla havet, Indiska oceanen och Atlanten.
11.
Vad är ett väder?
En mindre del av en ocean.
12.
Valka är världsdelarna?
Afrika, Antarktis, Asien, Europa, Nordamerikan, Oceanien, Sydamerika.
13.
Vad är väder?
Vädret dag för dag.
14.
Vad är klimat?
Väder under en längre period-tid.
15.
Vilka är de olika klimatzonerna?
Polarzonen, tempererade zonen, subtropiska zonen, och tropiska zonen.
16.
Vad innebär det att regnskogen är sårbar?
Det betyder att den är känsligt för alltför stora förändringar som att skog snabbt
huggs ner på en stor yta.
.
.
2
17.
Varför måste vi vara rädda om regnskogen?
Eftersom vi behöver mycket från naturen måste vi vara rädda om den. Annars har
vi i framtiden inte nog av t.ex trä, de olika djuren och växterna som lever i
regnskogen.
18.
Vad är ett ekosystem?
En större eller minder del av naturen. I ekosystemet ingår växter, djur, mark,
vatten och luft där alla är beroende av varandra.
19.
På vilka sätt minskar regnskogarna?
Genom att vi hugger ner träden för att tjäna pengar, vi bränner ner skogen för att
skapa ny jord att odla i, företag som letar olja, metaller.
20.
Hur är klimatet och växtligheten i de olika klimatzonerna?
För att jordens klimat blir varmare och varmare.
21.
Varför minskar polarisarna?
Det under de senaste 20-30 åren har jordens klimat blivit varmare. Därför har
frusna platser i Arktis börjat tina upp.
22.
Varför är det mörkt både på dagen och natten i polarzonen under en del
av året?
Det beror på att solen står mycket lågt på himlen.
23.
Vilken världsdel delar Europa landmassa med?
Europa och Asien ligger på samma stora landmassa.
3
24.
Vilka två bergskedjor är naturliga gränser mellan Europa och Asien?
Den ena bergskedjan heter Uralbergen, den andra heter Kaukasus.
25.
Vad är Svalbard för något?
Svalbard är en ögrupp i norra atlanten.
26.
Vad är en halvö?
En halvö är ett område som sticker ut i havet.
27.
Skriv namnen på två halvöar?
Pyreneiska halvön och Balkan halvön.
28.
Vilken del av Europa har ett kustklimat?
I västra Europa.
29.
Vad är Alperna?
Europa har många höga bergskedjor, Alperna är av dem.
30.
Skriv två olika typer av nederbörd?
Regn eller snö.
31.
Vad är Volga?
Volga är Europas längsta flod.
32.
Hur många människor bor det i Europa?
I Europa bor det mer än 700 miljoner människor.
4
33.
Vad är ett tätbefolkat område?
Det är ett område där det bor väldigt många människor.
34.
Vad är motsatsen till ett tätt befolkat områden?
Det är få människor som bor där, och de bor långt ifrån varandra.
35.
Skriv två länder där människor bor tätt.
Belgien och Tyskland.
36.
Skriv två länder där människor bor glest.
Sverige och Finland.
5
Download