Arbetsområde Medeltiden.
1. Vi går tillsammans igenom sidorna 92-114. Vi läser och tittar på bilder.
Vi undersöker hur ser människors livsvillkor ut?
Vilka har makten?
Vilka konflikter förekommer?
Vad är kännetecknande för medeltiden?
Vi ser närmre på
Byn.
Riddarna
Feodalismen
Staden
Handel och Hansan
Kyrkan och korståg och kloster
Digerdöden
Maktkamp mellan England och Frankrike
Kungarnas makt.
2. Genomgång av byn, feodalismen, staden och korstågen.
3. Eget arbete om en medeltidsmänniska.
4. Nordisk medeltid.
Genomgång och prov på avsnittet 115-130.
Vi ser på filmen om ARN. Vi jämför förhållanden ute i Europa med de nordiska.
Ingrid