Syfte Syftet med detta arbetsområde är att du ska lära dig mer om

Syfte
Syftet med detta arbetsområde är att du ska lära dig mer om tiden från runt 1100-talet fram till
1600-talet. Under arbetsområdet kommer vi att jobba med gemensamma genomgångar men även
i par och enskilt. Syftet är även att var och en får en djupare kunskap om hur människorna i
Sverige och andra delar av världen levde, några viktiga händelser som skedde samt viktiga
personer som levde under denna tid.
Mål
Efter detta arbetsområde ska du:







Känna till hur olika människor levde på medeltiden och vasatiden
Veta ungefär hur tidslinjen med viktiga händelser och personer ser ut för ca 1100-ca 1600
Veta vilka de fyra stånden var och hur de levde
Veta vad digerdöden var och vilka andra sjukdomar som kunde drabba människorna samt
hur de kunde behandlas
Känna till vilka förändringar som skedde (i samhället och för människorna) i Sverige och
världen under perioden
Känna till några viktiga händelser under perioden
Känna till några viktiga personer som levde och verkade under perioden
Arbetsgång
Vi kommer att varva genomgångar om medeltiden och vasatiden med filmer och arbete i olika
faktaböcker. Vi ska till viss del även använda oss av internet.
I par ska vi göra en egen historiebok med bilder och text. I den ska det ingå fakta under olika
rubriker där vi med egna ord skriver och egna bilder ritar vad som ska beskrivas
Vi arbetar med detta område ca 6 veckor.
Rubriker till er historiebok
Till varje rubrik skriver ni fakta och information och ritar bilder som på ett tydligt och
lättförståeligt sätt förklarar det ni ska beskriva. Det är viktigt att ni inte skriver av utan
skriver med egna ord! Kändissidorna sätter ni in på rätt plats i boken så att det kommer i
rätt tidsordning.

Tidslinje för medeltiden och vasatiden

Kändissidan (fakta, information och bilder om personerna: Birger Jarl, den heliga
Birgitta, Magnus Ladulås och hans söner, Magnus Eriksson, Margareta –
unionsdrottningen, Erik av Pommern, Engelbrekt, Sten Sture den äldre och S.S
den yngre, Kristian I och II, Gustav Trolle, Gustav Vasa, Martin Luther, Olaus
Petri, Nils Dacke, Erik XIV, Karin Månsdotter, Leonardo da Vinci, Johan
Gutenberg, Kopernikus, Vasco da Gama, Bartolomeu Diaz, Henrik Sjöfararen,
Christoffer Columbus, Magellan, Marco Polo)

Landskapslagar och rikslagar

Brott och straff

Finland blir svenskt

De fyra stånden – adel, präster, borgare och bönder

Livet som bonde

Livet som borgare

Livet som präst

Livet som adel

Kyrkan på medeltiden

Tionde

Biskopen

Klostret

Påven

Riddare

Adelns borgar

Håtunaleken

Nyköpings gästabud

Medeltidens städer

Hantverkare

Hansan och hansastäderna

Digerdöden

Sjukdomar och folktro

Kalmarunionen

Slaget vid Brunkebergstorg

Stockholms blodbad

En ny lära i Sverige – protestantismen och Gustav Vasas bibel

Klockupproret

Dackeupproret

Sverige under Gustav Vasa

Jöran Persson

7-årskriget

Kampen mellan Gustav Vasas söner

Kulturer utanför Europa

Upptäcktsresornas tid