Matris medeltiden

advertisement
Matris medeltiden
Kristendomen
Du vet varför
kristendomen infördes i
Sverige.
Du kan beskriva hur kyrkan
var uppbyggd och hur
ansvarsfördelningen inom
kyrkan såg ut.
Du har en förståelse för
religionens betydelse för
det svenska samhället
under medeltiden.
Det medeltida
samhället
Du vet hur de bodde och
hur de levde och försörjde
sig.
Du ska känna till de olika
samhällsklasserna.
Du har kunskap om
hantverkssamhället.
Du har kunskap om hur
handeln gick till under
medeltiden.
Du förstår vad en
historisk källa är.
Kunna förklara skillnaden
mellan de fyra stånden.
Du kan förstå hur ett
medeltida samhälle
fungerade och jämföra
det med dagens
samhälle.
Du förstår vilket inflytande
handeln hade för staterna
i Europas utveckling.
Skråväsen och
handel
Historiska
källor
Kunna förklara hur
skråväsendet var uppbyggt
och hur Hansaförbundet
fungerade i stora drag.
Du känner till några
historiska källor.
Du kan förstå hur en
historisk källa kan ge oss
kunskap om historien.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards