medeltiden medeltiden

advertisement
MEDELTIDEN
Instuderingsfrågor
Utgå från filmen, det vi pratat om samt s. 14-17 i Alla tiders historia Bas för att besvara
följande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Varför kallas denna epok för medeltiden?
Medeltiden är en lång period, och den brukar delas in i tre delar. Vilka?
Beskriv vad den nedre bilden på sida 14 visar.
Kungens makt var svag i början av medeltiden. Hur gjorde kungarna för att behålla sin
makt?
Vad hade kyrkan för betydelse för de medeltida kungarna?
Hur uppstod den svenska adeln?
Vad var Kalmarunionen?
Jämför kartan på s. 17 med hur det ser ut idag. Vad ser du för skillnader?
Gör en jämförelse mellan Rom som stat och de medeltida kungadömena. Var fanns
makten och hur utövades den?
Gå in på historierummet.wordpress.com. Där kommer det att dyka upp en uppgift under
kvällen som du ska göra med hjälp av internet innan onsdagens lektion.
MEDELTIDEN
Instuderingsfrågor
Utgå från filmen, det vi pratat om samt s. 14-17 i Alla tiders historia Bas för att besvara
följande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Varför kallas denna epok för medeltiden?
Medeltiden är en lång period, och den brukar delas in i tre delar. Vilka?
Beskriv vad den nedre bilden på sida 14 visar.
Kungens makt var svag i början av medeltiden. Hur gjorde kungarna för att behålla sin
makt?
Vad hade kyrkan för betydelse för de medeltida kungarna?
Hur uppstod den svenska adeln?
Vad var Kalmarunionen?
Jämför kartan på s. 17 med hur det ser ut idag. Vad ser du för skillnader?
Gör en jämförelse mellan Rom som stat och de medeltida kungadömena. Var fanns
makten och hur utövades den?
Gå in på historierummet.wordpress.com. Där kommer det att dyka upp en uppgift under
kvällen som du ska göra med hjälp av internet innan onsdagens lektion.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards