Bedömningsmatris Medeltiden åk 4

advertisement
Bedömningsmatris Medeltiden
Förmågor
Historia
Förmågan att förstå
hur religioner
påverkade
människorna under
medeltiden
På väg mot målen
Jag kan till viss del
berätta om hur
kristendomens
införande
förändrade livet för
människorna på
medeltiden.
Uppnår målen
Jag kan berätta om
hur kristendomens
införande
förändrade
livet för
människorna på
medeltiden
Uppnår målen väl
Jag kan berätta och
föra resonemang
om hur
kristendomens
införande
förändrade livet för
människorna på
medeltiden.
Förmågan att tolka
Jag har viss kunskap Jag har goda
Jag har mycket goda
olika tidsperioder,
om viktiga
kunskaper
kunskaper
händelser
händelser och
om viktiga
om viktiga
och personer
personer på
händelser
händelser och
medeltiden.
och personer på
personer på
medeltiden.
medeltiden.
Förmågan att förstå Jag har viss kunskap Jag har god kunskap Jag har mycket god
hur handel och
om hur handel och
om hur handel och
kunskap om hur
kulturmöten
kulturmöten
kulturmöten
handel och
påverkande det
påverkade det
påverkade det
kulturmöten
medeltida samhället medeltida samhället medeltida samhället påverkade det
medeltida samhället
Förmågan att
Jag har viss kunskap Jag har god kunskap Jag har mycket god
genom arkeologiska Förmågan att
Förmågan att
kunskap
fynd kunna göra
genom arkeologiska genom arkeologiska Förmågan att
jämförelser mellan
fynd kunna göra
fynd kunna göra
genom arkeologiska
det nutida och
jämförelser mellan
jämförelser mellan
fynd kunna göra
samhället och
det nutida och
det nutida och
jämförelser mellan
medeltida
samhället och
samhället och
det nutida och
samhället.
medeltida
medeltida
samhället och
samhället.
samhället.
medeltida
samhället.
Svenska
Jag kom ihåg att
Jag använde mig av Jag använde sällan
Förmågan att
titta upp från
texten ibland och
stödorden och
redovisa muntligt
pappret ibland. Jag
hade mycket
tittade väldigt
skrev något litet på ögonkontakt. Jag
mycket på min
tavlan.
använde mig av
publik. Jag gjorde
något hjälpmedel
presentationen mer
för att
begriplig och
presentationen
intressant med
skulle bli tydligare. hjälp
av spännande
hjälpmedel eller
effekter.
Detta ska bedömas:
Din förmåga att:
·
·
·
·
Förstår det du läser
Lyssna på andra
Redovisa muntligt så att det blir förståeligt
Kunna arbeta i grupp
Download