1. Antiken 2. Medeltiden 3. Upplysningen 4

advertisement
 700 f kr ¤ 500 1400 1500 1600 1700 1800 1900 700 f kr – 500 e kr ANTIKEN Fakta om tiden Några kända verk och författare 600-­‐talet till 1400-­‐
talet MEDELTIDEN Fakta om tiden Några kända verk och författare 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Antiken Medeltiden Upplysningen Renässansen Romantiken Realismen Naturalismen Placera på tidslinjen Fakta om tiden Några kända verk och författare Källor: Exempelvis NE.se, Gleerups interaktiva bok, häftet som Liza har delat ut. Publiceras i bloggen 
Download