KONSTEN - FÖRE OCH EFTER
RENÄSSANSEN
Det var stor skillnad på konsten före och efter renässansen. Inom arkitektur och skulptur
kommer antika
ideal åter fram. Inom bildkonsten så
förändras väldigt
mycket. Bilderna
har i högre grad
värdsliga istället
för andliga motiv.
Bilderna blir mer
realistiska och får
perspektiv. Konst
får också –till skillnad från medeltiden– en annan och
privat marknad
hos privatpersoner
till följd av bättre
ekonomi.
HÅKAN DANIELSSON/ SP!D/ HT2007
1