ett land i Europa

advertisement
Bedömningsuppgift - Skriv en faktatext
Du ska inom området ett land i Europa skriva en faktatext.
Max två A4 sidor i storlek 12 med källor+ kartor
Lämnas in onsdag v.16
Din sammanställning ska innehålla följande:
-
Landets namn
Landets flagga
Europakarta med landets läge
Landskarta med naturgeografi
Landskarta med kulturgeografi
Lista över naturresurser
Faktaruta med:
a) Huvudstad
b) Yta
c) Befolkningsmängd
d) Befolkningstäthet
e) Språk
f) Valuta
g) Statsskick
h) EU-medlemskap
i) Övrigt
2. Leta fakta




Börja med att titta i boken om Europa, vad kan du hitta där.
Sök sedan på internet, använd google.
När du valt källa, är den trovärdig?
Välj gärna flera och jämför de med varandra.
3. Gör en mindmap
För att samla din fakta och få en överblick är det bra att göra en mindmap.
I mindmapen kan också dina olika frågor stå med. En mindmap hjälper dig också att skriva
din faktatext med egna ord.
4. Börja skriva din text
1. Börja skriva. Då ska du använd Checklistan för faktatext.
2. Skriv en inledning där du kort berättar om vad din text handlar om.
3. Skriv avhandlingen. Ta en fråga i taget. Ha den som underrubrik och skriv en
text där du svarar på frågan.
4. Skriv en avslutning där du sammanfattar vad du skrivit.
5. Lägg till en eller flera bilder som hjälper till att det blir lättare att förstå din text.
5. Kamratbedömning
Under onsdagen vecka 16 kommer ska du vara klar med din faktatext och tillsammans med
en kamrat ska du göra en kamratbedömning utifrån en mall.
Lycka till!
Download