UppgiftFaktatextDemokrati

advertisement
Att skriva faktatext
En faktatext är en text som berättar (informerar) om något, t.ex. ett djur, en
händelse eller ett ämne.
Du ska nu skriva en text som berättar vad som kännetecknar en demokrati. Din
text ska svara på frågan: vad är en demokrati?
Försök använda dig av begreppen vi har gått igenom, t.ex:
Censur
Yttrandefrihet
Val
Diskriminering
Diktatur
Mänskliga rättigheter
Allmän och lika rösträtt
Majoritet
Minoritet
Du kan också skriva om demokratins historia, var ordet ”demokrati” kommer
ifrån, vad ordet betyder och skillnader mellan att leva i en demokrati och i en
diktatur.
Var noga med att redovisa dina källor, alltså internetsidor, böcker som du använt
när du samlat fakta till din text. Kom ihåg att vara källkritisk!
Tänk också på att din faktatext, precis som de faktatexter vi har jobbat med, ska:
ha en rubrik
vara indelad i stycken
vara sann och faktabaserad - var noga med att skilja på fakta och åsikt!
Download