InstuderingsfragorSamhallskunskap

advertisement
Instuderingsfrågor Samhällskunskap
Begrepp att kunna:
Yttrandefrihet
Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Asyl
Direkt demokrati
Representativ demokrati
Riksdag
Regering
Allmän och lika rösträtt
Vilka är Sveriges fyra grundlagar?
Vad är skillnaden mellan direkt demokrati och representativ demokrati?
I en klass i Floda skulle man rösta vilket klassdjur man skulle ha.
25% ville ha en spindel.
35% ville ha en orm.
40% ville ha en ödla.
Hur ska klassen göra för att bestämma sig? Inget av förslagen fick över 50%
procent. Ge två exempel på hur man kan lösa problemet. Motivera vilket exempel
du tyckte var bäst.
Vi såg ett klipp där Anders skulle försöka ta reda på om Gud finns. Han gick till
en präst. Var det ett bra sätt, tycker du? Hur skulle han kunna ha gjort för att få ett
svar som stämmer bättre överrens med vad hela Sveriges befolkning tror/tycker?
En klass i Floda vill ha frukt till maten i skolan. Hur kan de göra för att se till att
frukt börjar serveras i bamba? Ge flera exempel och välj sedan det exempel du
tycker är bäst. Förklara varför du tycker det är det bästa sättet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards