Sommaruppgift

advertisement
Sommaruppgift
Hej alla blivande Uranusfamiljer!
På skolan arbetar vi som ni vet för en hållbar utveckling. Vi är en certifierad ”Grön Flaggskola”
genom Håll Sverige rent och har under året utforskat vår närmiljö med inriktning på våra djur och
växter. Detta gör vi för att skapa respekt och kunskap om vår miljö. För att uppnå det behöver vi
vistas i den och lära oss vad som är bra för den.
Då vi ses i augusti kommer vi att starta upp vårt andra tema ”Stad och samhälle”. Vi tittar närmare
på vårt närsamhälle för att uppleva byggnader ur estetiska dimensioner som fint, fult och arkitektur
som är spännande för oss i våra möten med vår omvärld.
Uppgift
I sommar vill vi att du tar flera bilder, från olika håll, av en
byggnad som du tycker är spännande, speciell, vacker, ful
eller betydelsefull på något annat sätt. Vi vill också att du
tar reda på lite om den och vilka möten du tror sker här.
Skriver en kort faktatext. Beskriv även varför du har valt
just din byggnad.
Maila bild och text till:
[email protected] eller
[email protected] senast den 6:e augusti.
Barnen kommer att få presentera sin byggnad med hjälp av sin bild och
faktatext. Presentationen kommer att dokumenteras och
dokumentationerna kommer att sitta uppe synligt för barnen att ta del av
för fortsatta reflektioner.
Syftet och målet med denna uppgift är att barnen ska ha möjlighet till eget inflytande i ämnet och att
de genom sitt arbete och kompisarnas redovisningar får ett ökat medvetande kring sin närmiljö. Vi
kommer även att koppla uppgiften till ämnet:
Teknik - vi konstruerar våra byggnader,
So - samhällsfunktioner och yrken.
Normer och värden - Vi skapar en fin grund då eleverna
presenterar sina byggnader för varandra och är aktiva
lyssnare.
Självklart kommer vi även integrera både svenska och
matematik i projektet.
Det ska bli spännande att få titta på dina bilder och lära oss mer om det du är nyfiken på!
Varma hälsningar Marie, Camilla och Agneta
Download