Bilder - Diskutera

advertisement
Bilder!
Diskutera följande med er parkompis och skriv ned era svar på Ipad
eller papper. Utse en sekreterare.
- Hur många bilder möter/ser ni per dag? Försök att räkna efter..
- Vad finns det för sorts bilder? Dela upp dem i olika kategorier.
- Kom på så många ställen som möjligt där det finns bilder.
- Vilka bilder väljer ni själva att titta på/vilka ”tvingas” ni att se?
- Kom på situationer där bilder är absolut nödvändiga. Finns det
sådana situationer?
- I vilka tekniker och material kan man göra bilder? (Tänk på att
bilder kan vara tredimensionella)
- Vilka yrken kan ni komma på där man arbetar med bilder?
Skriv era namn och lämna eller skicka in till mig på
[email protected]
Download