Gamla och nya yrken

advertisement
Gamla och nya yrken
Vi har alltid arbetat för att överleva.
I skogar och på savanner jagar man. Vid havet fiskar man. På en plats
odlar man kaffe. På en annan plats odlar man ris. Guld, olja och skog
ger oss arbete. Platsen där vi bor bestämmer ofta vårt arbete.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Men vi har också flyttat för att få arbete. Ny teknik och modern
industri ger oss nya arbetsplatser och yrken.
I framtiden kanske vi inte behöver flytta så ofta. Vi arbetar vid
datorn och flyttar arbetet till den plats där vi bor. Vi kan snabbt få
information och ha kontakter i hela världen.
Gamla yrken försvinner och nya yrken kommer.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Namn och kultur
Naturen ger oss olika arbeten. Sverige har mycket skog och järnmalm.
Av trä som kommer från skogen tillverkar vi möbler och papper. Av
järn och stål som kommer från järnmalmen tillverkar vi maskiner och
verktyg. Många länder exporterar också kultur. Det kan till exempel
vara litteratur, musik och film. Sverige exporterar mycket musik och
litteratur.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Svara på frågorna
A) Känner du till några svenska företag? Vad producerar de?
B) Så upp orden (tänk på att ett ord kan betyda flera saker)
1. Skog
2. Savann
3. Jaga
4. Fiska
5. Odla
6. Olja
7. Teknik
8. Modern
C) Skriv en mening för varje ord. Till exempel: ”Jag tycker om att
gå i skogen.”
Download