Att välja hur gör man

advertisement
Att välja Hur gör man?
Att välja – hur gör man?
- Kunskaper om mig själv
- Kunskaper om alternativen
Aktiviteter i skolan
• Intressetest/övningar
• Studiebesök på företag/gymnasieskolor
• Gymnasiemässan/Yrkesmässan i åk 9
• Information om gymnasiet/Film om gymnasieprogrammen
• Vägledningssamtal
• Besöka gymnasieprogram/Öppet Hus
• Informationsveckan i åk 8/8:or startar företag
• ELSA i åk 7/skugga yrken
Varför ska man välja?
Du låter väl inte slumpen avgöra din
framtid?
Att "vänta och se" är en låt-gå-metod som
kan lyckas ibland, om rätt saker råkar dyka
upp vid rätt tillfälle. "Jag tar det lugnt - det
löser sig så småningom". Det är ingen aktiv
metod och rekommenderas ej.
Kunskaper om alternativen
•
•
•
•
•
•
•
Steg 1:
Informera dig!
Samla kataloger från intressanta skolor
Gå på mässor och Öppet Hus
Leta information på Internet
Gör studiebesök – utnyttja din praktik
Samtala om yrken, studier, framtid
Kunskaper om mig själv
•
•
•
•
•
•
•
Steg 2:
Vem är jag?
Mina starka sidor
Mina mindre starka sidor
Min ambition
Mina intressen
Vad engagerar dig?
Vad påverkar mig i mina val?
•
•
•
•
Arv och miljö
Kön
Kompisar
Trender
Börja brett
• Håll dörren öppen!
• Brainstorming
• Skriv upp alla utbildningar du kan tänka dig
att gå.
Begränsa dig
•
•
•
•
Utesluta
Rangordna
Sortera
Rangordna dina alternativ med det
”hetaste” längst upp.
Lista för- och nackdelar
• Gå igenom dina huvudalternativ och lista
för- och nackdelar med respektive
utbildningar/yrken.
Häng inte upp dig på detaljer
• Gör inte kompisval
• Fall inte för lockelser och utbildningsreklam
som gratis dator, körkort m.m
• Fråga dig vad som är huvudskälet till att du
dras åt ett visst håll?
Prata med studievägledaren
• När du gjort grovjobbet och har något så
när kunskaper om:
• Alternativen och
• Vem du är DÅ
är det dags att prata med studievägledaren
Tänk om jag ångrar mig!
• Valet är inte livsavgörande
• Det går att välja om
• I dagens samhälle behöver man ofta utbilda
sig många gånger under en livstid.
• Det är alltså inte för sent att växla in på ett
nytt spår längre fram.
Verkställ beslutet
• Gör ditt gymnasieval på
www.skanegy.se
• Skriv ut ditt val
• Skriv under med din namnteckning
• Be din vårdnadshavare att skriva under
• Lämna in din ansökan till din
studievägledare i tid.
Download