Moment:

advertisement
Kurs: Samhällskunskap B/2
Lärare: Oskar Walther
Arbetsmarknaden
- Ungas syn på arbete (Agenda 2012-09-02)
Diskussionsfrågor
För protokoll av er diskussion i gruppen och var beredd att delge era åsikter i slutet av lektionen
1.
Trots hög arbetslöshet bland ungdomar i kommunen söker inte ungdomarna de lediga
industrijobben, varför?
2.
70 av 150 på industrin i filmen är födda utanför Sverige, vad beror det på?
3.
Är det ”ok” att tacka nej till ett erbjudet jobb för att ”man inte är intresserad”. Motivera svaret och se
till att hitta argument för båda sidor.
4.
Vad tycker ni om kravet som diskuteras i filmen att man måste vara beredd att flytta på sig dit det
finns jobb för att inte förlora ersättning?
5.
I filmen påstås att många arbetslösa ungdomar söker jobb de egentligen inte är intresserade av bara
för att kunna påvisa för Arbetsförmedlingen att de faktiskt har sökt jobb, och därigenom är
berättiga till bidrag. Vad är era åsikter kring detta?
6.
I inslaget diskuteras ungdomars attityder och inställning till olika typer av arbete. Vad är ett bra
jobb, ett mindre bra jobb, ett kvalificerat jobb och ett okvalificerat jobb. Stämmer detta och vad
beror det i så fall på?
7.
Vilka konekvenser för samhället kan denna attityd/inställning leda till? Kortsiktigt så väl som
långsiktigt?
8.
Ordet status nämns också, vad ger vissa yrken högre status än andra?
9.
Vilka yrken anser ni ha hög, respektive låg status. Gör en lista med minst 8 yrken i varje
kategori.
10.
Varför är det så oerhört viktigt att få in en fot i arbetslivet?
11.
Hur tycker ni att man ska/kan motivera ungdomar att ta ”det där första jobbet” som det pratas om i
inslaget?
Kör hårt! Lycka till!
Download