Information till föräldrar om skrivläxa

advertisement
Information till föräldrar om skrivläxa.
Faktatext om planeterna
Så här i slutet av en termin är det dags att utmana eleverna lite extra. From vecka 17 tom
vecka 23 kommer vi att ha skrivläxa.
Barnen kommer som vanligt att ha sin läxa till torsdagarna. Läxan delas ut på torsdagar och
skall lämnas in efter en vecka då en ny läxa delas ut osv…
Idag 10/4 delar vi ut läxan som ska lämnas in torsdag 24/4 efter lovet.
Planen ser ut som följande:
v.17 Merkurius
v.18 Venus
v.19 Jorden
v.20 Mars
v.21 Jupiter
v.22 Saturnus
v.23 Uranus, Neptunus och Pluto
Barnen kommer varje vecka att få med sig papper att skriva på, en faktatext om veckans
planet samt ett papper med VAD som ska finnas med i faktatexten. Det är VIKTIGT att
barnen skriver snyggt och ritar/färglägger noggrant. Dessa texter kommer att hamna i
barnens egen bok om rymden som delas ut vid skolavslutningen. Så därför är det också
viktigt att man kommer till skolan med en hel och ren läxa.
Mvh
Anna-Karin och Pia
Download