Veckoplanering ke periodiska ht15 9no3

advertisement
Veckoplanering
NO årskurs 9
Kemi: Periodiska systemet
9NO3
Lärare: Åsa
Eriksson
HT-15
Veckor
Datum
Måndag
Tisdag
Onsdag
(50 min)
(70 min)
(60 min)
40
28/9-2/10
Start kemi:
Periodiska
systemet, atomen
och elektronskal.
Rep.uppgifter
kemi (s.3)
Teori: Periodiska
systemet och
joner. Film
Film, teori och
övningar periodiska
systemet o atomen
(s.4-7)
Läxan!
Teori, film
Balansera formler (s.8)
41
5/10-9/10
42
12/10-16/10
43
19/10-23/10
44
26/10-30/10
45
2/11-6/11
Teori:
Redoxreaktion,
salter, namn och
formler
Lab. Demo Li, Na, K
Teori: oxidation o
reduktion
Lab. Mg brinner
Mg + HCl (s.16)
Teori: Kemiska
bindningar
Teori: kemisk analys
Läxan!
Övningar (s. 9)
Läxor till
onsdagar
Läxa: sid 184-187
Säkerhetsregler vid laborationer i kemi (s.15 i häftet)
Läxa: sid 188-191
Läxan!
Övningar (s.10-11)
Läxa: sid 192-195
Lab. Lågfärger (s.17)
Läxan!
Övningar (s.12-13)
Läxa: sid 206-209, delar av sid 210
LOV
LOV
LOV
Frågor sid 211
Övning (s.14)
Repetera
Kemiprov 4/11
Läs på: Sidorna ovan samt anteckningar
1
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards