Läxa v 19 Klass 5

advertisement
Läxa v 19 Klass 5
Namn:_________________________
Vi har börjat prata om vad som är nyttig/onyttig mat och om vad som finns i olika livsmedel.
Läxan den här veckan är att välja 3 saker hemma som man kan äta och skriva ner
ingredienserna i det. Skriv även vad saken är, i skolan ska dina klasskamrater få gissa vad
du har beskrivit.
Livsmedel:
____________________________________
Ingredienser:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Livsmedel:
____________________________________
Ingredienser:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Livsmedel:
____________________________________
Ingredienser:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards