Information till dig som sa ljer mat och dryck som inte a r fa rdigfo

Information till dig som saljer mat och dryck som
inte ar fardigforpackad
Från och med 13 dec 2014 gäller nya regler om livsmedelsinformation
och märkning av livsmedel:
Informationsförordningen – Förordning (EU) nr 1169/2011
Förordningen kompletteras av:
Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4)
För dig som säljer/serverar mat och dryck som inte är färdigförpackad
(t.ex. restauranger, kaféer, delikatessdisk, m.fl.) ställer dessa regler nya
krav på vilken information du är skyldig att lämna till dina kunder.
Mat och dryck som inte är färdigförpackad
Mat som inte är färdigförpackad kan delas in i tre kategorier:
1. Oförpackade livsmedel
T.ex. mat på restaurang, godis i lösviktsförsäljning
2. Livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran
T.ex. potatissallad i delikatessdisk som förpackas vid köp, viss distansförsäljning (t.ex. hemleverans
av förbeställd pizza eller varma/kalla matlådor från tillagningskök) – viktigt att kunden kan få
information om innehåll vid köpet/beställningen
3. Livsmedel färdigförpackade för direkt försäljning
Förpackning sker på samma ställe som försäljning, t.ex. pizzasallad på pizzerian eller kakpåsar på
konditori – kunden ska kunna fråga personalen om innehållet vid köptillfället
Vilken information ska lämnas till konsumenten
Oavsett kategori:
•
•
Information om allergener ska ALLTID lämnas
Lista över allergener som alltid ska anges finns i bilaga II till informationsförordningen
Livsmedlets beteckning – om kunden frågar efter uppgiften
För kategori 2 och 3 ska även följande uppgifter kunna lämnas om kunden frågar efter dem:
•
Ingredienser, Nettokvantitet, Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag, Särskilda villkor för
förvaring och/eller användning, Kontaktuppgifter, Uppgift om ursprungsland (för vissa
livsmedel), Bruksanvisning
Hur ska information om allergener lämnas?
•
•
Skriftligt eller muntligt
Om muntligt krävs dock särskild information om att
informationen finns att få, t.ex. genom en skylt som
placeras så att kunden lätt kan se den (se bild till höger)
Är du allergisk?
Fråga oss om
innehållet i maten!
Skriftlig information kan lämnas:
•
•
•
•
På en skylt i anslutning till livsmedlet
I menyer (se bild till höger)
I en skrift som följer med livsmedlet
På en läsplatta eller datorskärm
Observera:
•
•
•
Om den enda allergen som finns i ett livsmedel ingår
i beteckningen behöver ingen ytterligare information
ges: t.ex.” Sellerisoppa”
När matgästens allergier har utretts och noterats i
förväg krävs ingen särskild information (t.ex. skolor,
förskolor, äldreboenden, sjukhus) OBS! - känner man
till vissa matgästers allergier men inte alla, krävs
tydlig information till de som inte får specialkost
Servering av specialkost kräver precis som tidigare särskilda rutiner för tillagning och
servering
Viktigt att tänka på
•
•
Har all personal tillräcklig kunskap?
Vet personalen vad allergener är, förstår alla varför det är viktigt att ge korrekt
information, har all personal kunskap om vilka rutiner som gäller för information om
allergener?
Det måste gå att kontrollera att informationen som ges stämmer!
Hur vet ni vilka ingredienser som tillsätts i maten? Kontroll av sammansatta ingredienser
som t.ex. pasta och majonnäs – när/hur ofta ska detta kontrolleras, av vem? Hur/när/av vem
uppdateras menyer och information?