Rollspel om imperialismen

advertisement
Rollspel om imperialismen, första världskriget och ryska revolutionen.
Syfte: att med rollspel som metod få insikt i olika staters, statschefers och andra
aktörers handlande under åren 1870 fram till och med första världskrigets slut.
Frågor som ni ska ta upp är
a) Vilka mål hade man med sin politik och
sitt agerande? Vad ville man?
b) Vilka var metoderna? Hur gjorde man?
c) Vilka blev konsekvenserna? Hur blev det?
1. Imperialismen. ”The scramble for Africa”
Lärobok s. 324-328.
2. Allianserna och svarta veckan.
Lärobok s. 340-343.
3. Krigets slutskede och Versaillefreden.
Lärobok s. 345-348.
4. Ryska revolutionen.
Lärobok s. 349-354, 400-401.
Rollista:
USA: Monroe, Wilson.
Storbritannien: Drottning Viktoria, Rhodes, Lloyd George, Livingstone, Stanley,
Chamberlain.
Tyskland: Bismarck, Kejsar Wilhelm II
Frankrike: Clemenceau.
Belgien: Kung Leopold.
Österrike- Ungern: Frans Josef, Princip Frans Ferdinand
Ryssland. Tsar Nikolaus, Lenin, Trotskij. Stalin.
Serbien.
Tidsåtgång 4-5 lektioner inklusive redovisningar.
Download