"Lärobok 1" åk.7.Romarna

advertisement
"Lärobok 1" åk.7.Romarna
Du ska nu göra en egen lärobok som handlar om det romerska riket.
Till din hjälp finns det ett antal ledord till varje avsnitt. Dessa ledord måste du
ha med i din text och dessutom ska du markera dem, antingen genom att
stryka under, göra i fetstil eller i en avvikande färg.
Du ska använda läroboken som huvudsaklig faktakälla.
Vill du går det också att använda andra källor som uppslagsböcker,
bredvidläsningsböcker, faktaböcker och Internet.
Försök göra din lärobok trevlig med tex. bilder, kartor o.s.v.. Utseendet på din
lärobok är viktigt och den ska gärna också ha en personlig prägel!
Dock är det inget krav att skriva med hjälp av en PC även om det självklart
underlättar.
Vissa ledord kan du skriva mycket kort fakta om, vissa ledord som du tycker
verkar spännande kan du skriva mer om.
A) Från herdeby till världsvälde.
?
?
?
?
?
?
?
?
Tibern
Sju kullar
Forum
Etruskerna
Grekerna
Romarna
"Pyrrhusseger
264 f.Kr.
(Så här kan du skriva;
"Staden Rom växte fram vid floden
Tibern i Italien. På sju kullar vid flodens
strandkant fanns små byar. En
marknadsplats växte också fram. 600
f.Kr. hade byarna växt samman till en
liten stad. Staden skulle senare bli en
miljonstad och huvudstad i det romerska
väldet. Den gamla marknadsplatsen fick
då namnet Forum (Roms berömda torg)."
osv.)
B) Krigen mot Kartago
?
?
?
?
Kartago
Hannibal
Cannae 216 f.Kr.
Zama 202 f.Kr.
?
?
?
?
Grekerna
Korint 146 f.Kr.
Mare Nostrum
Kartago 146 f.Kr.
C) Herrefolket
?
?
?
?
?
Den romerska freden
Medborgare
Provinserna
Gajus Verres
Romarriket 117 e.Kr.
D) Republiken
I) Armén
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Senaten
Folkförsamling
Ämbetsmän
Konsuler
Censorerna
Folktribuner
Veto
Diktator
Storgods
"Röster till salu"
Patronus och klient
Legion
Yrkessoldater
Decimering
Architectus
J) Slavarna
Gladiatorer
Spartacus
Via Appia
Slavarna
E) Kamp om makten
K) Storhetstiden
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Bröderna Gracchus
Proletariatet
Samhällspyramid
Marius
Triumviratet
Julius Caesar
F) Kejsartiden börjar
?
?
?
?
Octavianus - Antonius
Kleopatra
Envälde
Augustus
G) Leva i Rom
?
?
?
?
Forum Romanum
Via Sacra
Colosseum
Circus Maximus
H) Vägar och akvedukter
Sjövägar
Landvägar
Akvedukter
Byråkrati
Nero
Trajanus
Hadrianus
Pax Romana
L) Västrom går under
?
?
?
?
?
?
Ekonomisk kris
Diocletianus
Mynten
Konstantin
Theodosius
Vandaler
Download