SEMINARIET FÖR NORDISK NAMNFORSKNING
Uppsala arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19, kl. 15.15–17
Prof. Staffan Nyström
Seminarieprogram för vårterminen 2016
Måndag 22 februari
Josefin Devine, Umeå: Bebyggelsenamn i Bergs kommun i Jämtland och Simon
Karlin Björk: Ortnamnen på fsv. -arna(r) (pl.) och -ærn(i). Presentationer av två
aktuella avhandlingsprojekt.
Måndag 21 mars
Oliver Blomqvist: Namnbruk och flerspråkighet – språkblandning i medeltida
finländska namnfraser.
Måndag 4 april
Bent Jørgensen, Köpenhamn: Danske sø- og ånavne – et supplement.
Postseminarium.
Måndag 2 maj
Tuomo Nuorluoto: Det romerska namnsystemet och kvinnonamn i det romerska
riket.
Måndag 16 maj
Annika Björklund och Christian Lovén, Riksarkivet: Namnet Amn, Gullspångsälven
och Värmlands landskapsgräns under medeltiden.