Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt

Kursplan i Historia på Alsalamskolan enligt kursplan 2011
Målen för år 7
Eleven skall kunna:
SAMLARE – JÄGARE – FISKARE – BÖNDER:
Människan blir människa
Skateholm – en boplats vid Östersjön
Odlingsväxter och husdjur - Människan förändrar jorden – blir jordbrukare
DE FÖRSTA STÄDERNA: Stad eller stor by. Uruk – den stora staden
Byar, städer och riken - Samhällsklasserna
De stora framstegen - Metallerna
De stora bakslagen
Mesopotamien under 4000 år.
DEN FÖRSTA STATEN:
Landet längs Nilen - Olika samhällsklasser
En drottning – och andra kvinnor.
Livet efter döden.
LÄNGS GULA FLODEN OCH INDUS: Kina blir kejsardöme
Adel, hantverkare och bönder - Vid floden Indus
GREKERNA:
Kreta och Mykene, Fenicierna
Grekland – 900 f.Kr. Perserna hotar Grekland
Sparta – krigarstaten
Demokratin i Aten, Böcker och teatern, Idrotten
Kvinna i Aten
Alexander den store
Vetenskapsmännen
ROMARNA:
Herdebyn blir stormakt
Världsväldet - Hur Romarriket styrdes
Kampen om makten - Kejsartiden börjar
Den romerska armén
Liv och död i Pompeji
Den romerska familjen - två ungdomar i Rom
Slavarna
Akvedukter, badhus och vägar
ARABERNA:
De stora segrarna
Vetenskapen – handeln
Kvinnornas liv
Läsning: Inläsning av fakta i lärobok och studiehäften.
Skrivning: Skriva svar på frågor i läromedlen.
Tal och samtal: Delta i övergripande frågeställningar – egna och andra elevers.
Undervisningen ska innehålla:
Informationssökning: Viktigt med en källkritisk hållning.
Böcker, kartor, arbetsblad, studiehäften, film och dator.