Antikens Grekland

advertisement
Antikens Grekland
Att läsa på:
Minikursen s.6:18-6:28
Papper med ord och begrepp
Anteckningar Så styrdes Sparta och Aten
Svar på frågor från läroboken s. 192, 195, 197, 199, 201, 204, 209215,
Att kunna:
 Kreta – blomstringsperiod, vad man odlade och handlade med, Knossos och myten
om Minotaurus.
 Fenicierna – vilka de var, var de levde och vilka ”framsteg” de är kända för
 Förklara hur en stadsstat och en koloni uppstod och varför.
 Kriget mellan perserna och grekerna i stora drag. Marathon, Thermopyle och
Salamis
 Sparta – krigarstat, hur pojkar och flickor hade det, spartansk, hur det
styrdes.
 Aten – demokrati, hur Aten styrdes
 Illiaden och Oysséen – vad de handlar om och vem som sägs ha skrivit dem
 Teater – orchestra, skene, tragedi och komedi. Författare t.ex. Aristofanes och
Sofokles
 Idrott – idrottstävlingar i Olympia; olika grenar, hur ofta de hölls och hur de
påverkades av krig/påverkade krig.
 Alexander den store – vem han var, när han levde och vilket rike han härskade
över
Prov: tors v.12
Download