Övning - Antikens Grekland

advertisement
Övning - Antikens Grekland
Instruktioner
Du har nu läst om Sparta och Aten. Det finns många likheter men också olikheter mellan
dessa två stadsstater.
Det jag vill att du skall göra är att föreställa dig att du lever i det antika Grekland. Du har fått i
uppdrag att organisera den bästa av alla stadsstater. Därför har du rest i både Sparta och
Aten för att få inspiration. Du har hittat bra saker i båda stadsstaterna och du bestämmer dig
för att ta det bästa från Sparta och det bästa från Aten. Du döper din stadsstat till ”Sparten”.
Uppgiften ska göras enskilt eller med en kompis. Till hjälp har du antecknarna från
genomgången om Aten och Sparta samt datorer att använda till att söka fakta.
OBS! Tänk på att det du skriver ska återspegla det betyg du siktar på i historia. För ett högre
betyg krävs mer avancerade jämförelser och resonemang.
Frågor att besvara:
Hur ser din stadsstat ut? Hur skall den styras? Vilka rättigheter skall folk ha? Hur är det
mellan pojkar och flickor?
Kunskapskrav:
Dessa kunskapskrav kommer att bedömas i den här uppgiften.
Betyg E
Du har
baskunskaper om
hur det var förr i
tiden och om
historiska
händelser och
personer.
Du kan använda
historiska källor för
att dra enkla
slutsatser om hur
människor lever.
Du kan diskutera
på ett enkelt sätt
om informationen
och källorna är
pålitliga och
viktiga.
Du kan förklara hur
den tid människor
lever i kan påverka
D
I huvudsak alla
kriterier för
betyget C
C
Du har goda
kunskaper om hur
det var förr i tiden
och om historiska
händelser och
personer.
B
I huvudsak alla
kriterier för
betyget A
Du kan använda
historiska källor för
att dra utvecklade
slutsatser om hur
människor lever.
Du kan diskutera
på ett utvecklat
sätt om
informationen och
källorna är pålitliga
och viktiga.
Du kan förklara hur
den tid människor
lever i kan påverka
A
Du har mycket
goda kunskaper
om hur det var förr
i tiden och om
historiska
personer.
Du kan använda
historiska källor för
att dra
välutvecklade
slutsatser om hur
människor lever.
Du kan diskutera
på ett välutvecklat
sätt om
informationen och
källorna är pålitliga
och viktiga.
Du kan förklara hur
den tid människor
lever i kan påverka
Inspirerad av Maria Wellmert, Linnéskolan, Älmhult
deras liv och
åsikter.
Du kan använda
historiska begrepp
på ett ganska bra
sätt när du
studerar historia,
diskuterar historia
och använder
historiska källor.
deras liv och
åsikter.
Du kan använda
historiska begrepp
på ett bra sätt när
du studerar
historia, diskuterar
historia och
använder historiska
källor.
deras liv och
åsikter.
Du kan använda
historiska begrepp
på ett mycket bra
sätt när du
studerar historia,
diskuterar historia
och använder
historiska källor.
Inspirerad av Maria Wellmert, Linnéskolan, Älmhult
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards