Greklands öar

advertisement
Historien om
Grekland
Greklands geografi.
Grekland är ett litet land i
Europa.
Grekland ligger vid
Medelhavet.
Huvuddelen av Grekland är
en halvö.
Resten av Grekland består
av öar.
Greklands öar
Eftersom Grekland består av många öar och
har många höga berg, började grekerna bygga
stadsstater i stället för ett land.
Stadsstaterna var städer som agerade som
länder.
Tänk dig våra landskap som skulle styra
landskapet som ett eget land.
Sparta
Sparta var en grekisk stadsstat.
Sparta var mycket kraftfull och hade en egen
armé.
Sparta erövrade andra stadsstater att vinna
rikedom och makt.
Det fanns tre klasser av människor i Sparta.
Medborgare, icke-medborgare och slavar.
Spartas klasser
Endast män födda i Sparta var medborgare.
Kvinnor fick inte bli medborgare, dock hade
kvinnor rätt att äga mark och företag, vilket
gav dem större frihet än andra grekiska
stadsstater.
Den andra klassen i Sparta var människor som
kom från andra stadsstater eller andra länder.
De kunde ha eget företag men inte bli
medborgare.
Den tredje klassen var slavar.
Spartas krigare
Att lära sig läsa och
skriva i Sparta var inte så viktigt.
Utbildning för att bli en bra soldater var viktigt.
Unga pojkar togs från sina föräldrar och
utbildades till soldater och blev bra på sporter
som löpning.
Flickor tränades också på att vara bra i idrott.
Aten
Aten var en annan viktig stad.
Folket i Aten ville styra sig själva och
inte ha en kung eller drottning.
Aten blev världens första demokrati
runt 508 f.Kr.
En demokrati är en regering i vilken alla
medborgare kan rösta och ha lika
mycket att säga till om.
Demokrati i Aten.
Aten var en demokrati, eftersom alla
medborgare skulle rösta, men bara
ungefär 1 av 10 av alla personer hade
rösträtt. Medborgare räknades bara
de som var födda i Aten och med i
armén.
Kvinnor, barn och de födda utanför
Aten och slavar fick inte rösta.
Gudar och vidunder
I den grekiska
mytologin vimlar
det av gudar och
vidunder.
Zeus - överguden
Harpyorna
Eros – den lille
kärleksspridaren
Parthenon och Akropolis
Utbildning i Aten
Utbildning var mycket viktigt i Aten.
Pojkar gick i skolan för att lära sig läsa och
skriva. De lärde sig också många sporter.
Flickor fick inte gå i skolan eller lära sig att
idrotta, i Aten.
Det grekiska alfabetet.
Grekerna lånade alfabetet från fenicierna.
De flesta europeiska språk, däribland engelska
har lånat idéer från det grekiska alfabetet.
Sokrates - filosofen
Sokrates var en filosof i
antikens Grekland.
En filosof är någon som
försöker förklara livets
dilemman och komplexitet.
Sokrates undervisade genom
att ställa frågor. Denna
metod kallas fortfarande
”den sokratiska metoden”.
Platon
Platon var elev till
Sokrates.
Han startade en skola
kallad Akademin.
Platons skrivande var en
”dialog” mellan lärare och
elev.
Aristoteles
Aristoteles var en
annan grekisk filosof
och elev till Platon.
Han skrev om
vetenskap, konst,
juridik, poesi och
politik.
Alexander den store
Alexander den store var
son till kung Filip II av
Makedonien.
Alexander erövrade
Persien, Egypten,
Mellanöstern och norra
Indien.
Han dog vid 33 års ålder
av malaria.
Alexanders imperium
Alexander den stores rike när det var som störst 334-323 fKr.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards