Antiken-Romarriket

advertisement
ANTIKEN
Den äldsta perioden i Europas
historia!
800 f.kr – 500 e.kr
STADSSTATER
• Grekiska byar växte till stadsstater.
• Hade sina egna regler och lagar och
styrde sig själva
• Runt byarna byggdes försvarsborgar.
Belägna på klippor ifall de attackerades
fick de skydd.
• Växte snabbt  ingen mat  erövra nya
områden (kolonier)
Greklands geografi.
Grekland är ett litet land i
Europa.
Grekland är nära
Medelhavet.
Huvuddelen av Grekland är
en halvö.
Resten av Grekland består
av öar.
Aten
Aten var den viktigaste och största staden.
Folket i Aten ville styra sig själva och varken ha
en kung eller drottning.
Aten blev världens första demokrati runt 508
f.Kr.
En demokrati är en regering i vilken alla
medborgare kan rösta och ha lika mycket att
säga till om.
Världens första demokrati
• Direkt demokrati – folket
fick rösta genom
handuppräckning.
• Samlades upp till 18 000
och röstade i frågor.
• Endast fria män. Inga
kvinnor och slavar fick
rösta.
• Demos=folk, Kraetin=
styra  Folkstyre
Parthenon
• En av de mest
kända
byggnaderna från
Antikens Grekland.
• Byggdes åt
gudinnan Athena.
Sparta
Atens motsats. En krigarstat.
Att leva spartanskt kommer härifrån.
Endast män födda i Sparta var medborgare.
Kvinnor fick inte bli medborgare, dock var
kvinnor rätt att äga mark och företag.
Kvinnorna i Sparta var Greklands starkaste
kvinnor.
Den slavar och invandrare hade inga
rättigheter.
Spartas krigare
Att lära sig läsa och skriva i Sparta var inte
mycket viktigt.
Utbildning för att bli en bra soldater var viktigt.
Unga pojkar togs från sina föräldrar 7 år gamla
och utbildades till soldater och blev bra på
sporter som löpning.
Flickor tränades också på att vara bra i idrott.
Olympiska spelen
• Startade i Grekland
• 476 f.kr och hölls
vart 4:e år som
idag.
• Löpning, diskus,
spjut, brottning,
boxning.
• Marathon år 490
f.kr. Sprang från
Marathon till Aten.
Arv från Antiken Grekland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teater
Demokrati
Idrott (OS)
Grekisk mytologi
Litteratur
Konst
Filosofi
Gemensamt språk
Alfabetet har rötter i det
grekiska
• Byggnadskonst
• vetenskap
Sokrates
Sokrates var en filosof i
antikens Grekland.
En filosof är någon som
försöker förklara livet
dilemman och komplexitet.
Sokrates undervisade genom
att ställa frågor. Denna
metod kallas fortfarande
”den sokratiska metoden”.
Plato
Platon var elev till
Sokrates.
Han startade en skola
kallad Akademin.
Platons skrivande var en
”dialog” mellan lärare och
elev.
Aristoteles
Aristoteles var en
annan grekisk filosof
och elev till Platon.
Han skrev om
vetenskap, konst,
juridik, poesi och
politik.
Alexander den store
*Alexander den store var
son till kung Filip II av
Makedonien.
*Alexander erövrade
Persien, Egypten,
Mellanöstern och norra
Indien.
*Alexander spred grekisk
kultur ända till Indien.
*Han dog vid 33 års ålder
av malaria.
Alexanders rike
ROMARRIKET
•
•
•
•
•
•
Romarriket var en republik 49 f.Kr.
Makten samlad hos en liten grupp.
De som styrde kallades konsuler.
Folkförsamlingen valde konsulerna.
Konsulerna satt i senaten på livstid.
De svarade för ordning i landet och med hjälp av armén
såg till att lagar följdes.
• De ledde landet i krig och såg till att folk betalade skatt.
Romarriket
JULIUS CAESAR
• 50 f.kr. Politiker i
Rom.
• Bjöd på bröd och
skådespel.
• Erövrade Gallien
(Frankrike)
• Dödades av
Senatorerna.
Familjen
• Stor skillnad mellan fattig och rik, slav och fri.
• Kvinnan skötte hushållet och styrde över
slavarna. Hon fick piska och döda dem.
• Kvinnan sydde kläder, skötte trädgård, tog
barnen till skolan och fostrade dem.
• Flickor fick gifta sig från 12 år. Föräldrarna
bestämde ofta vem de skulle gifta sig.
• Männen var i krig eller rik och kunde gå på
teatern osv.
• Fattiga fick jobba hela dygnet.
ROMARRIKET
• ”Alla vägar bär till Rom”.
• Historiens första vägar.
• Byggdes för att
transportera soldater för
att försvara riket.
• På kvällar och nätter
transporterade man
matvaror, kött, fisk, vin,
frukt till staden.
• Väggarna på husen var
murbruk, tegel eller plank.
Akvedukt
• Svårt att få vattnet att
räcka till därför byggde
man vattenledningar
• Upp till 60km från Rom.
• Vattnet rann i
underjordiska kanaler
uthuggna i bergen.
• Sen upp på en pelare för
att ingen skulle själa eller
förgifta vattnet.
Collosseum
• En amfiteater – Collossoseum
• 72 e.Kr – 88 e.Kr
• 12 000 judiska tillfångatagna
fick arbeta med att bygga
Collosseum.
• Invigningen pågick i 100 dagar
och 11 000 vilda djur dödades.
• Fick plats 70 000 för att titta på
gladiatorerna
• Här slogs starka slavar som
tränats i att slåss.
• Nakna män med olika vapen
som svärd, sköld
• Kampen om liv och död.
• Collesseum hade
underjordiska system av
tunnlar för att husera djur
och slavar där.
• Collosseum ordnade
skådespel för att roa
romarna.
• För att skydda åskådarna
för regn och sol spändes
stora skyddsdukar över
teatern.
Circus Maximus
• Byggdes i början av 500talet.
• Arenan var 620 m lång –
120 m bred
• Rymde 270 000
personer.
• Hästkapplöpningar
• 240 dagar om året ända
upp till 100 lopp om
dagen.
• Här var det även
avrättningar, parader,
gladiatorspel
• Gratis
Kristendomen
• Ny religion i
Romarriket.
• Kom från judiska
Palestina som
romarna styrde över.
• Uppror mellan
religionerna.
• 320-talet
kristendomen
stadsreligion.
Romerska siffror
•
•
•
•
•
•
•
•
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1000
Kung Carl Gustaf den XVI
Romerska Kalendern
•
•
•
•
•
•
•
•
Mars första månaden på den tiden
Mars – namn från Mars viktigaste krigsguden
April – troligen från apricus som betyder solig
Maj – Maia gudinnan över växterna
Juni – Från Juno en annan gudinna
Juli – fått namnet från Julius Ceasar
Augusti – Kejsar Augustus
Året var från början endast 355 dagar. Ceasar
bestämde att kalenderåret skulle ha 365 dagar.
Arv
• Vägar - byggnadsstil
• Politiska institutioner som
Senaten, konsul, veto
• Kristendomen
• Latinet – var det
europeiska huvudspråket.
• Den romerska rätten blev
grunden för våra lagar
idag.
• Romerska kalendern
• Vattenledning - Akvedukt
Download