Arbetsplan - Antikens Grekland

advertisement
Arbetsplan - Antikens Grekland
Syfte – varför?
Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang.
Centralt innehåll – vad?
Grekland - Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
Hur?
Genomgångar – filmvisning – skrivande.
Vi tränar på den viktiga läsningen:
1. Överblicka – se helheten. Bläddra igenom och skaffa överblick. Läs underrubriker, studera
bilder m.m.
2. Genomläsning – förstå det du läser. Arbeta aktivt med din läsning och läse ett avsnitt i taget
och sammanfatta för dig själv och eventuellt skriv stödord.
3. Skriv nu en sammanfattning (korta ner) av varje kapitel under de olika rubrikerna:
- Grekerna stadsstater och deras kolonier
- Sparta
- Aten
- Teatern och böckerna
- Kvinnorna
- Idrotten
- Och till sist när du läst och skrivit allt klart – skriv ner dina tankar kring: På vilket vis har
denna tidsperiod påverkat vår tid? När det gäller demokrati – direkt eller representativ –
finns det nackdelar och fördelar? Hur använder perioden för Antikens Grekland för att
förklara hur vi styr i dag? Finns alternativ?
Redovisning?
Inlämning av sammanfattning.
När?
Sista veckorna före sommarlov och eventuellt någon vecka efter sommarlovet.
Download