Ordlista Antiken - A Alegria do Povo

Ordlista Antiken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Epok
Högkultur
Historisk referensram
Perspektiv
Förhållandevis
Komplexa samband
Slutsats
Levnadsvillkor
Skeende
Gestalt
Migration
Kulturmöten
Analys
Hetär
Resonemang
Konsekvenser
Historiskt källmaterial
Underbyggt
Filosofi
Civilisation
Demokrati
Oligarki
Dialog
Ändamål
Etik
Enväldig
Homeros
Iliaden
Odyssén
Stadsstat
Troja
Sparta
Aten
Orakel
Retorik
Hellenism
Tidsålder eller historisk period
Ett samhälle som kunde skaffa mat till en större befolkning
Användning av historien för att förstå exempelvis nutiden
Se saker på olika sätt (ur olika perspektiv)
Jämförelsevis, ganska
Saker som hänger ihop på olika sätt
Använder faktakunskaper för att komma fram till något
Hur människor lever på en viss plats
Något som händer
En person eller Gud
Folk som flyttar till eller från platser
Personer från olika platser (olika kulturer) som möts
Noggrann undersökning
Sällskapsdamer som underhåller vid männens fester
Diskussion, tankegång
Följder av händelser eller beslut
Saker som lär oss om historien, kan vara texter eller saker
Förklarat, motiverat
Hur man ser på livet och världen
Ett samhälle som kunde skaffa mat till en större befolkning
Folkstyre, folket får vara med och bestämma
Några bestämmer, alla får inte vara med och bestämma
Samtal mellan människor
Syfte, avsikt. Varför man gör något
Moral, hur man är mot andra. Vad som är rätt och fel
En kung eller liknande som bestämmer helt själv
Blind grekisk diktare som skrev ned Iliaden och Odyssén
Homeros skrift som handlar om människor och gudar i antiken
Homeros skrift som handlar om människor och gudar i antiken
Ett litet land som har uppstått ur en stad
En stadsstat i antikens Grekland
En stadsstat i antikens Grekland där krig var viktigt
Den viktigaste stadsstaten i antikens Grekland
En rådgivare som sades ha kontakt med gudarna
Konsten att tala på rätt sätt
Den grekiska kulturen som spreds med Alexander den store