Tema antiken

advertisement
Syfte:
Vi kommer i detta tema gå tillbaka och titta på några gamla kulturer som har
betytt mycket för vår utveckling både vad gäller hur vi bestämmer,
uppfinningar, vetenskap och många andra saker. I och med det vill vi ge
kunskap om och skapa förståelse för hur tidiga kulturer på många sätt påverkat
oss och hur vi lever idag.
Colosseum – Italiens kändaste byggnad?
Centralt innehåll:
Kunskap om hur antikens människor levde, dess språk och mytologi. Antikens
idéer inom politik och vetenskap så som exempelvis olika styrelseskick, kända
vetenskapsmän, uppfinningar och vetenskapliga teorier. Veta vad en historisk
källa är samt kunna diskutera och dra slutsatser utifrån historiska källor ex,
byggnadsverk, litteratur, skriftliga dokument och konst.
Kunskap om hur vårt talsystem har utvecklats. Se samband mellan teknisk
utveckling och människans levnadsvillkor. Kunskap om hur man kan använda
sig av skalbegrepp när man gör ritningar och konstruerar saker. Kunskap om
varför man använder olika material i olika sammanhang. Förstå hur de enkla
maskinerna fungerar.
Viktiga begrepp
 Högkultur
 Civilisation
 Antiken
 Stat
 Myt
 Demokrati
 Kultur
 Historisk källa
 Mekanikens gyllene regler
 Enkla maskiner
 Skala
Arbetssätt
Grupparbete (skriva en tidning), konstruktioner samt film och genomgångar. Du
behöver givetvis även själv läsa en del kring arbetsområdet.
I SO:n att avsluta arbetsområdet med ett individuellt skriftligt prov. Där du dels
ska visa att du behärskar ovanstående begrepp samt även har lärt dig en del om
vad dina kamrater skrivit om i deras tidningar.
Tema antiken
Ämnen: Tk, NO, Sv, Ma, SO
Tidsperiod: V.10-V.16
Eleverna skriver texter som har anknytning till antiken vilka de sammanställer
till en tidning. Inom svenskan jobbar de med hur en tidning är uppbyggd och
vad som kännetecknar olika typer av texter i en tidning. Givetvis sidnumrerar in
tidningen med romerska siffror!
Insändare
Artikel
Reportage
Krönika
Har du skrivit om detta får du även skriva en annons.
Ämnen att skriva om
 Känd historisk person, känd vetenskaplig person
 Styrelseskick
 Händelse
 Känt byggnadsverk
 Fem enkla maskiner
Styrelseskick
Grekland. 1. Hur styrdes Aten? Hur fungerade ”Atens demokrati?”
2. Hur styrdes Sparta?
Romariket? 1. Hur fungerade republiken? Hur balanserades makten?
2. Hur fungerade Rom under kejsartiden?
Händelser
Grekland 1. Troja har fallit!
2. Grekerna besegrar perserna vid Marathon!
Romariket 1. Caesar korsar Rubikon!
2. Caesar mördas!
3. Antonius och Kleopatra begår självmord!
4. Vulkanen Vesuvius får ett utbrott!
5. Kejsar Nero bränner Rom, kristna förföljs!
6. Romarriket har splittrats.
7. Västrom går under, sista västromerska kejsaren avsätts!
Kända byggnadsverk
Grekland 1. Partheon
Romarriket 1. Colosseum
2. Ett romerskt bad
3. Via Appia – en romersk väg
4. Circus Maximums
5. Akvedukter
6. Pantheon
7. Titus Triumfbåge
LPP Antiken
Namn:………………………
Klass. ………….
Viktiga redovisningsdatum.
Download