tema_antiken_bf_2008

advertisement
TEMA 1: ANTIKEN
”Redan de gamla grekerna brukade säga…” Kom igen, är inte det tröttsamt uttjatat? Men vänta
nu... Vad brukade de säga egentligen? Och romarna då? Antiken är en fascinerande tid som har
gett oss de olympiska spelen, ett bra alfabet, fantastisk litteratur och filmer som ”Troja”,
”Alexander den store” och ”Gladiator”.
Övergripande planering
v. 34 Grekisk kolonisation
v. 35 Atens demokrati
Vetenskap och filosofi
v. 36 Kvinnan under antiken
Grupparbete om Rom
v. 37 Grupparbete om Rom
Redovisningar på fredagen
v. 38 Uppsamling inför provet
Prov fredag 19/9 kl. 13:15
s. 21-28
s. 28-33
s. 34-39
s. 39-44
s. 22-44
Mål
Dessa är viktiga att ha i bakhuvudet under hela temat. Det övergripande syftet med delkursen
är att vi har kännedom om och förståelse för följande ämnesområden:
 Vad är typiskt för just antiken?
 Bakgrund, uppgång och fall
 Geografisk utbredning
 Dåtidens levnadsvillkor och människosyn
 Dagligt liv i olika samhällsklasser
 Politiska system: hur styrdes länderna?
 Vetenskap, kultur och religion
 Antikens betydelse för efterkommande tidsåldrar fram till nutid
 Viktiga begrepp, ordspråk, händelser och personer
Källor
Historieboken s. 22-44 samt stenciler, lektionsanteckningar och övningar
Prov
Fredag den 19/9 klockan 13.15
Betygskriterier i kortformat
G: Du har grundläggande kunskaper om Antiken enligt målsättningen ovan
VG: Du har goda kunskaper som du använder för att förklara, reflektera och besvara frågor om orsaker
och konsekvenser. Du kan jämföra antiken med andra tidsepoker.
MVG: Du har mycket goda kunskaper. Du jämför och analyserar. Du kan resonera kring antikens
betydelse för senare tid. Du kan värdera antiken ur olika perspektiv.
Download