Antiken – instuderingsfrågor

advertisement
Antiken – instuderingsfrågor
Grekland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
När och var inföll antiken?
Vilken är det äldsta grekiska kulturen?
När och varför skedde det trojanska kriget?
Vad är en stadsstat och hur höll man samman Antikens Grekland?
Vad var utmärkande för den arkaiska tiden?
Vad skilde Sparta från andra stadsstater?
Beskriv den atenska demokratin med hjälp av begreppen: folkförsamling,
rådet, demokrati, arkonterna, strategerna, ostracism.
8. Vilka för och nackdelar ser du med den atenska demokratin?
9. Varför framställs grekernas seger över perserna som avgörande för den
västerländska kulturens utveckling?
10. Vem var Perikles? När levde han och vad gjorde han?
11. När och varför tog Athens stormaktstid slut? Vad hände sedan?
12. Vad var hellenism?
13. Ge exempel på nya rön och teorier om filosofi, vetenskap och teknik som
uppstod under antiken.
Rom
14. När och hur grundades Rom?
15. Vilka var etruskerna?
16. Beskriv den romerska republiken var organiserat med hjälp av begreppen:
konsuler, senaten, folkförsamlingen, diktator.
17. Varifrån kommer uttrycket pyrrhusseger?
18. Beskriv de puniska krigen och problematisera historieskrivningen kring dem.
19. Hur höll romarna ihop sitt utvidgade rike?
20. Vilka var patricier, plebejer och proletärer och hur såg deras rättigheter ut?
21. Hur kom det sig att Caesar blev diktator?
22. Vilken är den historiska bakgrunden till de kända citaten: ”Álea iacta est”,
”Veni, vidi, vici”, och ”Et tu Brute!”.
23. Vad var Pax Romana?
24. Hur ser romarrikets historia till kristendomen ut?
25. Vilken händelse brukar betraktas som slutet på antiken?
26. Ange några orsaker till att romarriket gick under.
Download