Instuderingsfrågor Musikhistoria

advertisement
Instuderingsfrågor Musikhistoria
Forntid
Vad användes musiken till under forntiden?
Vilka material använde för att göra instrument?
Hur kom trumman till?
Antiken
Vad betyder antik?
Vem skapade vårt tonsystem?
Vad vet du om ordet mousiké?
Beskriv hur man trodde att musik kunde påverka människor?
Vad vet du om körsång under antiken?
Vilken sorts instrument användes under antiken?
Vem var Seikilos?
Medeltid
Varför heter det medeltid?
Vem satte regler för gudstjänsterna under medeltiden?
Vad var neumer för något?
Vad hette den mer utvecklade medeltida notskriften?
Varför finns det mer kyrkomusik än värdslig bevarad?
Vad är en trubadur?
Vad hade gycklare för samhällsuppgift förutom underhållning?
Vad är kastratsångare och varför behövdes de?
Vilket var det enda instrument som fick spelas i kyrkan?
Vad innebär polyfoni?
Vad är kanon?
Vad är motett?
Renässans
Vad betyder renässans och varför heter tiden så?
Vilka tar makten över musiken efter kyrkan?
Vilken uppfinning gjorde det lättare för musiken att spridas över världen?
Vad menar man med att man skriver musik för bestämda instrument?
Nämn några renässansinstrument?
Barocken
Vad betyder ordet barock?
Vem var Stradivarius?
Vad är opera?
Vad är balett?
Hur är barockmusikens puls?
Vad utgår man från när man skriver musik under barocken?
Vad är terassdynamik?
Wienklassicism
Varför heter det Wienklassicism? Vad var speciellt med Wien?
Ge exempel på i vilka sammanhang Wienklassicismens människor lyssnade på och spelade musik.
Hur låter musiken under Wienklassicismen?
Hur var kompositörerna anställda?
Vilket blev det nya favoritinstrumentet?
Vad är en sonat?
Vad är en symfoni?
Vilka instrument ingår i en stråkkvartett?
Vad var mest populärt, sång eller instrumentalmusik?
Romantiken
Vilka är det som har makten i samhället under Romantiken?
Vad menas med nationalromantik?
Vad är en virtuos?
Varför börjar man nu även spela gammaldags musik?
Vad är typiskt för den ”oklassiska” musiken?
Hur lyssnar man oftast på klassisk musik under den här tiden?
Vad gör att instrumenttillverkare och notförlag kan börja tjäna mer pengar?
Vad menas med att kompositörerna kan vara frilansande?
Vad är det mest typiska för hur musiken låter under romantiken?
Vad menas med programmusik?
Hur utvecklas instrumenten under 1800-talet?
Varför vill kompositörerna ha riktigt stora orkestrar?
Modernismen
Tidigare har det varit viktigt att man komponerade rätt, efter regler och traditioner. Hur blir det nu?
Hur går det med den klassiska musikens publik?
Vilka stilar konkurrerar ut klassisk musik?
Hur kommer det sig att den andra musiken tar över då och inte tidigare?
Vilket land blir musikalisk stormakt nu?
Varför är det så viktigt och bra att kunna spela in musik?
Impressionism
Vad betyder ordet impressionism?
Beskriv hur impressionismens musik låter!
Expressionism
Vad betyder expressionism?
Varför kan man säga att det är en fortsättning på romantiken?
Vad innebär tolvtonsmetoden?
Beskriv hur expressionismens musik låter.
Modern klassisk musik
Vilka nya hjälpmedel används när man gör klassisk musik från 1920-talet och framåt?
Hur gör man ibland för att få nya klanger ur gamla instrument? Ge exempel.
Vad innebär en happeningkonsert?
Hur låter John Cages stycke 4 min 33 sek?
Monica vt 15
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards