Instuderingsfrågor / Facit

advertisement
Instuderingsfrågor / Facit
Barocken
1.Vad betyder ordet barock? Överdrivet
2. Beskriv hur kläder, arkitektur och musiken var under denna tid.
Kläder: Höga kragar, stora kjolar, axelvaddar och peruker
Arkitektur:Stora byggnader, konkava, konvexa och ovalaformer.
Musik: Koloratur (utsmyckning), dissonanser och musiken är polyfon (flerstämmig).
3. Vilka instrument var viktiga under barocken?
Orgel, fiol och cembalo
4. Vad är generalbas?
Man skriver siffror under notsystemet. Då vet den som spelar orgel eller cembalo vilka
toner som man ska lägga till för att musiken ska bli flerstämmig.
5. Vad är skillnad på profan och sakralsång?
Profansång: texten är världslig, handlar ej om Gud.
Sakralsång: texten är hämtad från Bibeln.
6. Förklara orden:
Fuga: Stämmorna härmar varandra. Ett tema som vandrar runt lite som katt och råtta.
Svit: Några små stycken som tillsammmans bildar ett större stycke.
Passion: Man har tonsatt bibels budskap om Påsken
Kantat: Ett stort musikalisktverk i flera delar för kör, orkester och soloröster. (Pfofant)
7. Vad är ett oratorium?
Oratorium: Ett stort musikalisktverk i flera delar för kör, orkester och soloröster.
(Sakralt)
8. Nämn tre kompositörer från Barocken.
J.S Bach, G.F Händel och A. Vivaldi
Wienklassicismen
1. Var har denna epok sitt centrum? Wien, Österrike
2. Ett annat ord för denna tidsperiod? Upplysningstiden
3 Hur skulle musiken vara under Wienklassicisman? Underhållande, roande och
lättlyssnad
4. Vad är ett konserthus? En byggnad där musikerna (alla som höll på med kultur)
kunde utöva sina yrken utan att vara beroende av kyrkan eller hoven. Detta gjorde att
musiken blev mer tillgänglig för fler människor.
Instuderingsfrågor / Facit
^
^
5. Terrassdynamik svagt STARKT svagt STARKT
Från svagt till STARKT och sedan tillbaka till svagt
6. Förklara orden:
Sonat: Ett instrumentalt stycke i tre delar (snabb, långsam, snabb = sonatform)
Symfoni: Ett orkesterverk som bygger på sonatformen
Konsert: Stycke i tre delar med solist och orkester.
7. Nämn tre kompositören från Wienklassicismen.
W.A Mozart, Lv Beethoven och F.J Hayden
Romantiken
1. Vad var nyckelordet under Romantiken? Känslor
2. Vad blev konstnärer, och kompositörer inspirerade av under Romantiken?
Djur, natur, drömmar och mystik
3. Vad är en Lied? En dikt som sjungs till pianoackompanjemang
4. Hur är en nationalromantisk kompositör? Man är inspirerad av sitt hemlands
historia och folkmusikens melodi och rytm.
5. Nämn tre kompositörer under Romantiken. F.Schubert, E. Grieg och R.Wagner
Download