Konstmusikens historia

advertisement
Konstmusikens historia
Sammanfattning
STILAR
Medeltiden
Gregoriansk sång
Renässansen
Mässa, Madrigal
Barocken
Concerto Grosso, Concerto, Opera
Wienklassicismen
Symfoni
Romantiken
Nationalromantik, Programmusik
Lied
1900-talet
Modern musik, Elektronisk
TYPISKT
Medeltiden
Enstämmigt (unisont), bara män,
förbjudna tonkombinationer
Renässansen
Flerstämmigt (polyfoni), tonmåleri
Barocken
Generalbas, Terrassdynamik
Wienklassicismen
Fyra satser,
Crescendo/Dimminuendo
Romantiken
Stort & pampigt, egna känslor
1900-talet
Tolvtonsmusik, elektroniskt,
INSTRUMENT
Medeltiden
Vokalt (sång), Slagverk, luta
Renässansen
Vokalt
Barocken
Cembalo, Stråkar, Gitarr
Wienklassicismen
Piano, Stråkkvartett
Romantiken
Blåsinstrument, Trummor
1900-talet
Elektroniska instrument
KOMPOSITÖRER
Medeltiden
Hildegard av Bingen
Renässansen
Palestrina, de Machaut
Barocken
Monteverdi, Bach, Vivaldi
Wienklassicismen
Mozart, Beethoven, Haydn
Romantiken
Wagner, Schubert, Grieg
1900-talet
Cage, Stockhausen, Stravinskij
Download