KLASSISK MUSIK

advertisement
KLASSISK MUSIK
KLASSISK MUSIK
•
•
•
•
Epoker
Musikaliska drag
Instrument
Kända tonsättare och verk
KLASSISK MUSIK?
• ”Västerländsk konstmusik”
• ”musikverk som lyfts fram som speciellt värdefulla
och därvid blivit del av ett kulturarv” (NE.se)
• Särskild karaktäristisk musik med start
från 1400-talet
• Uppdelad i epoker
EPOKER
• Epok = tidsperiod. Varje epok har
särskilda utmärkande drag
1400
1500
1600
1700
RENÄSSANSEN
1800
1900
WIENKLASSICISMEN
BAROCKEN
2000
MODERNISMEN
ROMANTIKEN
RENÄSSANSEN
• Renässans betyder ”pånyttfödelse”
• Nytänkare, uppfinnare, konstnärer
• Musiken blev flerstämmig (tidigare
enstämmig)
• A capella
• Instrumenten utvecklades
• Mycket sakral ”kyrklig” musik
• Känd kompositör: Palestrina
Palestrina – ”Exsultate deo”
BAROCKEN
•
•
•
•
•
•
•
Barock betyder ”konstig”, ”överdriven”
Opera, sonat, konserter
Dur- och mollskalor
Generalbas
Utsmyckande melodier
Dynamik, skiftande starkt och svagt
Kända kompositörer: Vivaldi, Händel, Bach
Antonio Vivaldi – ”Spring”
WIENKLASSICISMEN
•
•
•
•
•
•
Tonsättare arbetade i Wien
En enkel, elegant stil
Tillbaka till enkla, enstämmiga melodier
Orkester, symfoni
Piano, stråkinstrument
Kända kompositörer: Mozart, Haydn,
Beethoven
Mozart – ”Eine kleine nachtmusik”
Beethoven – ”Moonlight sonata”
ROMANTIKEN
•
•
•
•
•
•
•
Uttryck, känslor, målande
Stämningsfull, mystisk
Mer fritt
Rörliga och harmoniska melodier
Orkester och blåsinstrument utvecklades
Pianostycken
Kända kompositörer: Schubert, Wagner,
Grieg, Chopin, Tjajkovskij
Frédéric Chopin – ”Nocturne
Edvard Grieg – ”Moorning mood”
1900-talets början
•
•
•
•
•
•
•
Modernismens tid
Musiken experimenterades
Nya former i kompositionen
Blandning av instrument, ackord, rytmer
Klang, dynamik
Senare tid: elektronisk musik, filmmusik
Kända kompositörer: Stravinskij, Cage
Igor Stravinsky – ”The rite of spring”
Download