Musikens historia - ruskigt kortfattat

Musikhistoria Baskurs
Barock (1600-1750)
Ordet barock betyder onaturlig och konstig.
Musikens funktion:
Musiken blir tung och dramatisk. Man beskriver
känslor, även mörka och hemska. Musikinstrumenten
utvecklas och förbättras. Instrumentbyggaren
Stradivarius bygger väldigt fina fioler. Man börjar ha
konserter, där man tar betalt. Opera och balett blir
populärt att skriva. Mycket kyrkomusik skrivs.
Musikens karaktär:
Pulsen är ofta tydlig, det är lätt att ”stampa takten”
till den. Instrumenten byggs i flera storlekar och får
”familjer” (t ex stråkfamiljen). Terassdynamik är nytt.
Det är när musikens styrka kliver upp och ner för
trappsteg. Från svagt till plötsligt starkt t ex.
Kompositörer: Bach, Vivaldi, Händel
Wienklassicism (1700-tal)
Musikens funktion:
Wien var musikens centrum. Där fanns många
kompositörer, konsertlokaler och stor publik.
Kompositörer var ofta anställda av kungar eller andra
rika personer. Man gillade bara ny musik, inte
gammal. Man samlades hemma hos de rika och
spelade och sjöng. Rika betalade gärna för att gå på
konserter och opera, det var fint att ha råd.
Karaktärsdrag:
Symfoniorkester blir vanligt. Enkla, eleganta
melodier. Att hitta på egna melodier medan man
spelade, var populärt. Piano var favoritinstrument för
att man kan spela både svagt och starkt.
Nya sätt att skriva är:
Sonat: Musikstycke i flera delar för 1-2 musiker.
Symfoni: Musikstycke i flera delar för stor orkester.
Stråkkvartett: 2 fioler, en altfiol och en cello.
Kompositörer: Mozart, Beethoven
Romantik (1800-tal)
Musikens funktion:
Medelklassen styr över musiken, inte kyrkan eller
hovet. Europa sprider sin musik över världen. I
nationalromantik lägger man in folkmusik och annat
typiskt för landet i musiken. Virtuoser (väldigt duktiga
musiker) blir populära och musiker och kompositörer
blir idoler. Kompositörer skriver musik på beställning
utan att vara fast anställd av någon, det kallas att
frilansa.
Karaktärsdrag:
Mycket känslor i musiken. Programmusik = musik
som beskriver något. Virtuoser spelar snabbt och
imponerande. Instrumenten får bättre mekanik och
blir lättare att spela på. Man vill ha stora orkestrar.
Operasången utvecklas.
Modernism 1900Musikens funktion under 1900-talet:
Man vill göra något nytt som ingen gjort. Musiken
behöver inte låta rätt och bra. Demokratin gör att
människor får lyssna på vad de vill. Jazz, rock och
pop blir då populärt och den musiken utvecklas i USA.
Man använder inspelning och elektroniska ljud. Att
spela in blir väldigt viktigt, nu kan man höra samma
sak många gånger
Tre stilar ur modernismen
Impressionism
Betyder intryck. Musikens namn låter som tavlor:
”Månsken”, ”Moln” osv.
Karaktärsdrag:
Musiken härmar konst och målningar. Inte tydliga
melodier. Ofta otydlig rytm, svårt att känna pulsen i
musiken.
Expressionism
Betyder uttryck. Överdrivna känslor.
Tolvtonsmetoden = man får inte ta samma ton igen
innan man tagit alla andra elva,
Karaktärsdrag:
Inte vackert, upplevelsen är det viktiga. Toner som
skär sig mot varandra. Man låter slumpen bestämma
melodier, t ex med en tärning.
Modern musik
Karaktärsdrag:
Teknik och elektroniska ljud. Vanliga instrument på
annorlunda sätt, t ex spela med sudd och häftstift
mellan pianosträngarna. Happeningkonserter, galna
saker på scenen. John Cage skriver 4 min 33 sek, ett
stycke med bara tystnad.
©Monica Alm 2015