Planering So åk 7 HT 2011 Vecka 34 Civilisationer i början av den

advertisement
Planering So åk 7 HT 2011
Vecka
34
Civilisationer i början av den historiska tiden
35
Antiken
36
Antiken
37
Antiken avslutas med ett skriftligt prov torsdagen den 15/9
38
Tema: Omvärlden
39
Tema: Omvärlden
40
Tema: Omvärlden
41
Tema: Omvärlden avslutas med ett skriftligt arbete
42
Kartan och dess uppbyggnad
43
Kartan och dess uppbyggnad
44
HÖSTLOV
45
Jordens klimat och vegetationszoner
46
Jordens klimat och vegetationszoner
47
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
48
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
49
Romarna
50
Romarna
51
Romarna
Download