Vad är geografi? geografiska frågeställningar Hur använder vi kartan?

Koll på Världen ger svar på frågorna:
Vad är geografi?
geografiska frågeställningar
Hur använder vi kartan?
gradnät, tidszoner, kartprojektioner
Hur förändras jordytan?
jordens uppkomst, liv på jorden, erosion, jordbävningar, bergsområden
Hur ser naturen ut?
klimatzoner, vegetationszoner
Var och hur lever människorna?
befolkningstäthet, befolkningsutveckling, fattiga/rika länder
Vilka är jordens resurser?
förnybara och icke förnybara resurser, resurser i berggrunden, hållbar utveckling
Hur används marken?
vegetabilisk produktion, köttproduktion, plantager, svält
Vilka är världens stora industriområden?
lokaliseringsfaktorer, multinationella företag, samarbete mellan länder
Vilka är världshaven?
havsströmmar, kuster, havsbotten, miljöhot
Var finns sötvattnet?
sjöar, floder, deltaområden, vatten och hälsa
Vilka är världsdelarna?
kortfattad beskrivning, tydliga kartor