Geografiprov v

advertisement
Geografiprov v.5 5
OBS, provet kommer inte att handla om tidszonerna, det har vi inte hunnit med utan läser
senare.
Geografi
Mål under vecka 5-10 (Lov v.9)
(För arbetssätt och läroplan, se mål för v. 2-5)
Syfte:
Vi kommer att fortsätta att läsa om jorden, främst om jordens yttre och inre krafter. Hur och
varför jordskorpan förändras är i fokus.
I terminsplaneringen står exakta sidhänvisningar.
Mål:
 Du ska ha kunskap om jordens inre och jordplattorna.
 Du ska kunna förklara varför det finns vulkaner och hur det kommer sig att de får
utbrott.
 Veta hur berg bildas och känna till några olika bergarter.
 Du vet hur jorden formas av yttre krafter, såsom vind, vatten och is, och kunna berätta
hur det går till.
 Känna till och förklara vad vittring är.
Prov under halvklasslektionerna v.10
Lycka till!
Cecilia
Download