3. Vår sol är en av stjärnorna i en stor galax. Vad kallas den galaxen?

advertisement
Namn:
Vår jord
1. Låtsas att du befinner dig i ett rymdskepp och tittar ner på jorden. Inga moln
skymmer din sikt. Berätta vad du ser!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Varför kan vi människor inte vara i rymden utanför ett rymdskepp utan
rymddräkt?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Vår sol är en av stjärnorna i en stor galax. Vad kallas den galaxen?
________________________________________________________
4. Hur skulle du beskriva vad universum är?
________________________________________________________
________________________________________________________
Namn:
Viktiga ord
5. Skriv rätt ord framför förklaringen
galax
solsystem
planet
kontinent
atmosfär
magma
Pangea
syre
jordskorpa
berggrund
________________
Stort sammanhängande landområde.
________________
En gas i luften som vi andas in.
________________
Flytande bergarter i jordens inre.
________________
Det hårda lagret av bergarter i jordskorpan.
________________
En himlakropp som kretar runt en stjärna.
________________
Landmassan när kontinenterna satt ihop.
________________
Ett tunt, hårt skal runt jordklotet.
________________
En stjärna och planeter kretsar runt den.
________________
Gaser som finns runt en planet.
________________
Ett solsystem med många stjärnor.
Namn:
Jordens utveckling
6. Skriv händelserna av jordens utveckling i rätt ordning. Rita gärna en bild till.
Jordskopan bildades.
Jorden vad ett moln av gaser.
Jorden var ett glödande klot.
Kontinenter och hav bildades.
1.
2.
3.
4.
5.
Jordytan svalnade.
Namn:
7. Jordskorpan är inte hel utan delad i flera plattor som rör på sig.
Vad kan hända i sprickorna mellan plattorna?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Välj ut några fakta om haven som du tycker är intressanta.
 __________________________________________________________
__________________________________________________________
 __________________________________________________________
__________________________________________________________
 __________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Förklara orden:
tsunami ________________________________________________________
jordskalv _______________________________________________________
ocean _________________________________________________________
jordbävning _____________________________________________________
djuphavsgrav ___________________________________________________
Download