Vår jord

advertisement
Namn: Facit
Vår jord
1. Låtsas att du befinner dig i ett rymdskepp och tittar ner på jorden. Inga moln
skymmer din sikt. Berätta vad du ser!
Jag skulle se att jorden är rund som ett klot. Det skulle synas tydligt att det är mer
vatten än land på jorden. Gröna skogar och gulodlade slätter skulle jag också se.
Öknar och vita glaciärer.
2. Varför kan vi människor inte vara i rymden utanför ett rymdskepp utan
rymddräkt?
Det finns inget syre i rymden så därför behövs en rymddräkt som har en behållare
med syre på sig.
3. Vår sol är en av stjärnorna i en stor galax. Vad kallas den galaxen?
Vintergatan.
4. Hur skulle du beskriva vad universum är?
Universum är en plats där allting finns, jorden, galaxerna, stjärnorna och
planeterna.
Namn: Facit
Viktiga ord
5. Skriv rätt ord framför förklaringen
galax
solsystem
planet
kontinent
atmosfär
magma
Pangea
syre
jordskorpa
berggrund
kontinent
Stort sammanhängande landområde.
syre
En gas i luften som vi andas in.
magma
Flytande bergarter i jordens inre.
berggrund
Det hårda lagret av bergarter i jordskorpan.
planet
En himlakropp som kretar runt en stjärna.
Pangea
Landmassan när kontinenterna satt ihop.
jordskorpan
Ett tunt, hårt skal runt jordklotet.
solsystem
En stjärna och planeter kretsar runt den.
atmosfär
Gaser som finns runt en planet.
galax
Ett solsystem med många stjärnor.
Namn: Facit
Jordens utveckling
6. Skriv händelserna av jordens utveckling i rätt ordning. Rita gärna en bild till.
Jordskopan bildades.
Jorden vad ett moln av gaser.
Jorden var ett glödande klot.
Jordytan svalnade.
Kontinenter och hav bildades.
1. Jorden var moln av gaser.
2. Jorden var ett glödande klot.
3. Jordytan svalnade.
4. Jordskorpan bildades.
5. Kontinenter och hav bildades.
Namn: Facit
7. Jordskorpan är inte hel utan delad i flera plattor som rör på sig.
Vad kan hända i sprickorna mellan plattorna?
Plattorna flyter på den heta magman i jordens inre och rör alltså på sig hela tiden.
De dras från varandra, glider bredvid varandra och ibland krockar de med
varandra. Det kan bli jordbävningar, eller jordskalv, eller ras och kan förändra stora
landområden.
8. Välj ut några fakta om haven som du tycker är intressanta.
 Det är mer hav än land
 Det finns inga gränser mellan de olika haven, allt är egentligen samma
vatten.
 De är olika varmt och olika salt och inte lika djupt överallt.
 Tre oceaner; Stilla havet, Atlanten, Indiska oceanen.
9. Förklara orden:
tsunami är en jättevåg som bildas när jordskopan under havet rör på sig så att
vattnet trycks upp eller faller ner.
jordskalv är när marken skakar och rör på sig på grund av plötsliga rörelser i
jordskorpan.
ocean är ett stort världshav.
jordbävning är när marken skakar och rör på sig på grund av plötsliga rörelser i
jordskorpan.
djuphavsgrav är en mycket djup dal på havbotten.
Download