Planering i so, åk.7 vårterminen -10
v. 1 LOV, (terminsstart fredag 8/1)
v. 2 Geografi, Planeten jorden: årstider, kartprojektioner, gradnät mm, sid. 12-19
v.3 och extramaterial
v.4
v.5 Prov /Jordytan formas, jordens inre- och yttre krafter, sid. 20,24-27,
v.6. 29-31, 34-35
v. 7 37-41
v. 8 42-47
v. 9 SPORTLOV
v. 10 Prov i halvklass, Helklass:Valfritt ämne: vatten, luften, världens klimat och växtlighet
v. 11
v. 12 Redovisa muntligt i halvklass
v. 13 LAGVECKA
v. 14 PÅSKLOV
v. 15 Samhällskunskap, Lag och rätt
v. 16
v. 17
v. 18
v. 19
v. 20
v. 21 Geografi:”Denverövning”, arbeta med kartboken
v. 22 Lämna in ”Denverövning” och ev. redovisa detta
v. 23 Skolavslutning onsdag 9/6
Med reservation för förändringar
Cecilia