Detektivarbete

advertisement
Detektivarbete
Om skogens mysterium och Sveriges gåtfulla land
Du ska ta reda på:
Biologi



Vilka djur och växter som trivs tillsammans.
Hur du tar hand om naturen på bästa sätt och vilket ansvar DU har.
Hur du kan skriva och berätta om dina undersökningar.
Geografi:



Namn på Sveriges orter, landskap, berg och vatten
Hur man använder en karta
Nya ord så du kan prata om vad du lärt dig om geografi/biologi.
Bild:



Hur du använder bilder för att berätta något
Vilka olika tekniker, verktyg och material du kan använda
Kunna undersöka och redovisa
FÖRMÅGOR:
Du ska kunna använda det du lärt dig för att förstå det som står i tex.
tidningar eller när du ser på TV.
Göra utflykter i naturen för att undersöka.
Använda viktiga ord.
Kunna känna igen växter/djur & Sveriges karta.
UPPGIFTER:



Söka fakta
Diskussioner
Utflykter
* Göra skriftliga uppgifter
* Se film
* Arbete själv eller i grupp
Prov:
 Kunna orientera & känna till väderstrecken
 Rita en näringskedja & näringsväv
 Visa att du känner igen Sveriges landskap
 Redovisa
Download