Kursbricka 2017-2018 - Vasa svenska aftonläroverk

advertisement
Vasa svenska aftonläroverk
Kursbricka läsåret 17-18
Period 1
Ämne
Modermål
Finska A
Finska B
Engelska
Matematik L
Matematik K
Historia
Samhällslära
Religion
Filosofi
Biologi
Geografi
Kemi
Fysik
Psykologi
Hälsokunskap
åk 1
Period 2
21.8 - 6.10.17
åk 2
åk 3
1
åk 1
Period 3
9.10 - 1.12.17
åk 2
åk 3
5
3
åk 1
1
5
4
1
2
2
1
1
4.12.17 - 2.2.18
åk 2
åk 3
Period 5
5.2 - 29.3.18
åk 1
åk 2
3.4 - 25.5.18
åk 1
åk 2
3
4
4
4
5
2
1
4
Period 4
6
2
6
3
5
5
2
3
4
6
3
5
4F
3F
4F
1
2F
1
1
2F
3F
6F
3F
2F
4F
6F
2F
1
1
5F
7F
1
5F
1F
Alla kurser, förutom PS 5F, enligt nya läroplanen, läs om kursmotsvarigheter i studieguiden.
Download