Biologi kurs 3 (Miljöekologi)

Biologi 5 (Bioteknologi)
Höstterminen
Historia (Forntidens gåtor)
Geografi 3 (Riskernas och möjligheternas värld)
Livsåskådningskunskap 3 (Individen och
samhället)
Biologi (Östersjöns ekologi)
Fysik (Cernkursen)
Religion (Bibelkunskap)
Filosofi 3 (Kunskap och verkligheten)
Matematik A 11 (Talteori och logik)
Biologi kurs 3 (Miljöekologi)
Historia (Militärhistoria)
Geografi 4 (Regionsstudier)
Engelska (English Writing Course)
Tyska b8
Franska B2 8 (Förberedelsekurs inför
studentskrivningen)
Biologi 4 (Människans biologi)
Hälsokunskap 4 (Repetitionskurs i
hälsokunskap)
Filosofi 2 (Filosofisk etik)
Samhällslära (Repetitionskurs)
Spanska 10 (Projektkurs)
Historia (Repetitionskurs)
Marknadsföring på engelska
Vinterterminen
Vårterminen
Historia (Aktuella världshändelser)
Engelska (Business English)
Religion 4 (Världsreligionerna)
Religion 5 (Vad tror finländarna på?)
De 4 grundelementen (Ämnesintegrerade kurs)
Modersmål 9 (Litteratur som glädje och
kunskap)
Biologi (Repetitionskurs)
Livsåskådning 2 (Världsbilden)
Psykologi (Skriva psykologi – råd och
repetition)
Modersmål 4 (Texter i Norden)
Kemi 6 (Helhetsbild av kemin i gymnasiet)
Integrerad kurs Hi/GE (stadskärna i utveckling)
Fysik 3 (Vågrörelse)
Livsåskådning 1 (Ett gott liv)
Filosofi 4 (Samhällsfilosofi)
Kemi 1 (Människans kemi och kemin i
livsmiljön)
Kurser under hela året
Datakörkort/ ECDL