Vasa svenska aftonläroverk Kursbricka 2016-2017

advertisement
Vasa svenska aftonläroverk
Ämne
Modermål
Finska A
Finska B
Engelska
Matematik A
Matematik B
Historia
Samhällslära
Religion
Filosofi
Biologi
Geografi
Kemi
Fysik
Psykologi
Hälsokunskap
Kursbricka 2016-2017
Period 1
22.8 - 7.10
åk 1
åk 2
åk 3
1
5*
4
*2
4
1
Period 2
10.10 - 2.12
åk 1
åk 2
åk 3
1
5
(1)
3
5
1
6 (10)
5
2 (3F)
Period 3
5.12 - 3.2
åk 1
åk 2
åk 3
2 (3)
6
3*
(2)
6
8
3 (4)
Period 4
6.2 Period 5
31.3
3.4 - 26.5
åk 1
åk 2
åk 1
åk 2
3 (2)
4*
2
(3)
2 (3)
2F
1*
10 (9)
6
3 (2)
4 (5)
4 (7F)
1
4F (3F)
4F (3F)
1*
4F*
4F
1 (2)
6F
1
1
2
2
3F
3F
kurser märkta med * går enligt LP2004
kurser (inom parentes) är LP 2016 numrering
De kurser utan markeringar fungerar för alla
4F
4F*
1F
3F
3F
1
Download